Rất tiếc, file bạn yêu cầu (2008/47582_Law_no.19'08__Law_(a.)_Law_on_Vietnam_People���s_Army_Officers.pdf) không tồn tại!